نمایشگر دوم پول شمار

9 / 10
از 6 کاربر

نمایشگر دوم پول شمار ، دلیل اصلی ساخت دستگاه های پولشمار نیاز بنگاه های مالی و همچنین بانک ها به شمارش سریع و دقیق اسکناس ها است که نیاز به شمارش اسکناس در حجم بالا داشتند ، این کار به وسیله دستگاه پول شمار انجام می شود ، بانک ها برای مصارف خودشان و برای دسته بندی و اطلاع از موجودی اسکناسی خود از دستگاه پولشمار استفاده می کنند .

با تولید دستگاه های پولشمار رومیزی و دفتری ، باجه های بانک ها و گاهی دفاتر تجاری نیز از دستگاه پولشمار استفاده می کنند ، استفاده از دستگاه پولشمار در باجه ها و دفاتر تجاری به دو منظور می تواند انجام شود ، یکی شمارش پول دریافتی از مراجعه کننده ، وقتی مراجعه کننده وجه نقدی را به مسئول باجه یا کارمند دفتر تجاری تحویل می دهد ، مسئول باجه یا کارمند باید آن وجه را شمارش کند ، برای این منظور غالبا از دستگاه پول شمار استفاده می کنند ، برای اینکه مراجعه کننده نیز از مقدار پولی که توسط دستگاه پول شمار شمرده شده است در همان لحظه مطلع شود و میزان مبلغ را خودش مشاهده کند نیاز داریم تا دستگاه پول شمار دارای نمایشگر دیگری علاوه بر نمایشگر اصلی باشد تا مراجعه کننده نیز بتواند آن را مشاهده کند ، همچنین هنگام تحویل وجه مراجعه کننده نیز این عمل باید انجام پذیرد .

نمایشگر دوم پول شمار دارای دو نوع است ، یک دسته از نمایشگر دوم متصل به خود دستگاه پولشمار است که در پشت آن قرار دارد و امکان جا به جایی آن نیست ، با استفاده از این نمایشگر مراجعه کننده می تواند مقدار شمارش شده اسکناس توسط دستگاه اسکناس شمار را مشاهده کند .

دسته دوم نمایشگر دوم قابلیت جا به جایی دارد ، این نمایشگر غالبا بوسیله سیم به دستگاه اصلی پولشمار متصل شده است ولی قابلیت جا به جایی دارد ، این نمایشگر برای مراکز و دفاتری مناسب است که محل قرار گیری دستگاه پول شمار به گونه ای است که مراجعه کننده نمی تواند آن را ببیند. در نتیجه برای اینکه مراجعه کننده بتواند نمایشگر اسکناس شمار را مشاهده کند ، می توان نمایشگر دوم را در جایی مناسب برای مشاهده قرار داد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :