سریال روی اسکناس ها

10 / 10
از 2 کاربر

همانطور که روی یک اسکناس میبینید ، شش رقم به صورت درشت و یک کسر به صورت ریز پشت آن قرار دارد . اعداد درشت از 000001 شروع و به 999999 ختم می شوند و این یعنی یک میلیون برگ از آن اسکناس شماره خورده و آماده به جریان گذاشته شدن است .

شروع کسر پشت این شماره ها نیز از 1/1 است ، 1 در صورت کسر به این معنی است که اسکناس در دست شما جزء یک میلیون برگ اول در آن سری چاپ است و به ازای هر یک میلیون یک واحد به صورت کسر اضافه می شود . این امر تا رسیدن صورت کسر به 99 ادامه پیدا می کند و وقتی عدد درشت هم 999999 شد و صورت کسر هم 99 بود ردیف چاپ بعدی از 000001 2/1 شروع می شود یعنی اگر صورت 99 شد ، یک واحد به مخرج کسر در سری بعد اضافه می شود . 

لذا با نگاه کردن به اعداد روی یک اسکناس می توان به تعداد چاپ تقریبی و تیراژ آن یا اینکه آن اسکناس خاص در کجای سری چاپ قرار دارد پی برد ، مثلاً اسکناسی با کسر 21/87 (صورت 87) یعنی 21×100.000.000 + 87.000.000 از آن اسکناس یعنی 2 میلیارد و 187 میلیون برگ از آن اسکناس تا جائیکه ما می دانیم یعنی تا اسکناسی که در دست شماست چاپ شده است . 
وقتی اسکناسها فرسوده و از رده خارج می شوند شماره سریال همه اسکناسهای فرسوده را استخراج کرده و به ازای تعداد آنها اسکناس با کسر دارای مخرج 99 چاپ می کنند ، صورت این کسرها معمولاً از 75 شروع می شود یعنی اگر 2 میلیون از یک اسکناس به صورت جایگزین بخواهد وارد بازار شود شماره اولین اسکناس 000001 -99/75 و شماره آخرین آن 999999 - 99/76 خواهد بود .

تراز ایران مرکز تخصصی فروش اسکناس شمار و تعمیرات انواع اسکناس شمار خدمات نوین خود را به مشتریان ارائه می دهد .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :